Zandgast

Ontwerp voor een artist-in-residenceplek met publieksruimte op de Zandmotor.

Zandgast is een pioniersplek op de Zandmotor, een nieuw en veranderlijk door de mens gemaakt stuk land voor de kust bij Monster. Een paviljoen waarin de kunstenaar die er gedurende een maand verblijft, het ruige landschap en de weersomstandigheden ten volle ervaart.

De hele gevel van het gebouwtje kan bij mooi weer worden geopend, de opengeklapte geveldelen functioneren dan als terras. Bij kou en wind wordt de gevel dichtgeklapt zodat een beschutte binnenruimte ontstaat. Een extra isolatielaag wordt gevormd door kasschermen, grote schermen waarmee in de tuinbouw het binnenklimaat van kweekkassen geregeld wordt.

Het weer is bij de Zandgast ook een bron voor zelfvoorzienendheid. Het paviljoen kan volledig los van nutsvoorzieningen functioneren door gebruik te maken van regenwater, zonne-energie, een koelkast op waterverdamping, een houtkachel, een helofytenfilter en een composttoilet. Door te kiezen voor low-tech vormen van zelfvoorzienendheid moet de bewoner van het paviljoen zelf aan de slag voor zijn basale voorzieningen. Dat is soms even hard werken, maar ook een manier om het landschap en het weer te ontdekken en ermee te leven.

_

opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland &
Satelliet Groep
locatie: de Zandmotor
status: schetsontwerp oktober 2015

nl/en